Birger E Olsen


Om ossInnehaver av firmaet er gift, har 2 barn, og er bosatt på Hønefoss.

Han har sin bakgrunn fra Forsvaret, hvor han startet i 1976 med utdanning til radiotelegrafist. Senere ble det befalskole og yrkestilsetting. Etter hvert ble det 28 år i forskjellige stillinger innen kommunikasjon, prosjekteringer og sikkerhet. Ca 20 år av disse har vært i lederfunksjon på forskjellig nivå. Har også gjennomført Forsvarets stabsskole.

I 2004 valgte han å slutte i Forsvaret, for å etablerte seg som selvstendig. Virksomhetene kan du lese om på startsiden.

Som selvstendig har han gjennom diverse kurs, og erfaring skaffet seg kompetanse innen salg, markedsføring og ledelse. Han har blant annet gjennomført ”Personal Mastery” og ”Advanced Leadership Training” gjennom Klemmer & Associates.

Gjennom de siste årene har Birger Olsen blant annet - i tillegg til å arbeide med virksomhetene - arbeidet med å bygge opp en salgsorganisasjon for helse og velværeprodukter, han har ledet en arbeidsgruppe som har til hensikt å hjelpe folk med utarbeidelse og registrering av heraldiske våpen.


(c) Birger E Olsen 2013
Oppdatert august 2013