Birger E Olsen

Kroner, supportere, andependier

Telefon: 930 56 191

E-post: birger@beolsen.no

© Birger E Olsen 2011

Kroner. Kroner er forbeholdt personer som ellers er tildelt kroner. Den kronen de er tildelt, kan også benyttes i våpenet.

Sjoldholdere/supportere. Dette er figurer som står plassert på hver side av skjoldet og holder dette. Skjoldholdere ble ofte bare benyttet av høyere adelsfolk, og disse ble ofte tildelt ridderen av noen med myndighet til dette.

Appendier. Personer med høyere ordensutmerkelser kan henge disse under eller rundt skjoldet.

Tekstboks: Siden er under konstruksjon.
Her kommer informasjon om ”ekstrautstyr”