Birger E Olsen

Tinkturer

Telefon: 930 56 191

E-post: birger@beolsen.no

© Birger E Olsen 2012

Tinkturer er et fellesbegrep på våpenets farger og materialer.

De tidligere skjold var laget av forskjellige materialer. Alle materialer som hadde en viss motstandskraft mot piler og hugg ble benyttet. Det selvsagt et spørsmål om kostnad. Tre, lær og pelsverk var mye billigere enn metall, men ga heller ikke så mye beskyttelse. Heraldisk sett gjengis metaller som gull eller sølv, selv om verken gull eller sølv praktisk ble benyttet i noen skjold, bortsett fra som ren pynteeffekt. Skjoldene ble, i tillegg til materialet, også malt med klare identifiserbare farger.

Det skilles i hovedsak mellom 3 forskjellige tinkturer:

Metall. Gull og Sølv (gjengitt som gult og hvitt dersom metallene ikke kan gjengis.)

Farge. Rødt, blått, grønt, sort og purpur. Også Orange og purpur kan i noen grad benyttes, men unngås. Orange kan grense mot rødt eller gult, og purpur kan tone over i blått eller rødt. I noen land brukes også burgunder.

I tillegg kan en figur, som for eks. et menneske, eller en trestubbe gjengis i naturfarger. Da beskrives fargene som naturfarget, og gjenstanden bestemmer fargen og nyansen.

Pelsverk. Hermelin og gråverk.

Alt dette har altså fått fellesbenevnelsen tinkturer.

Noen regler for bruk av tinkturer:

Innen hvert felt skal det kun være en farge og ett metall/pelsverk. Dette kan i noen grad fravikes dersom det er praktisk og beskrivelig.

Farger skal ikke grense mot andre farger, heller ikke metall mot metall. Dvs det skal være metall på farge eller farge på metall.

I noen spesielle sammenhenger tillates også ”naturfarger” benyttet. Dette er for eks en brun stubbe, menneske med hudfarge osv. Dette forekommer i noen våpen, men skal være unntaket ved utarbeidelse av nye våpen. Fargene benevnes med fellesbenevnelsen ”naturfarger”

Figuren viser både fargene og skraverte ekvivalenter. De nederste -  purpur og burgunder brukes sjelden og bør unngås da de lett kan forveksles med andre farger (rødt og blått).

Figuren viser hermelin og gråverk. Dersom ikke annet er angitt, gjengis gråverk i hvitt (sølv) og blått.

Figuren viser alternativ gjengivelse av gråverk.