Birger E Olsen

Snitt

Telefon: 930 56 191

E-post: birger@beolsen.no

© Birger E Olsen 2011

Snittet mellom skjoldfeltene kan være utformet på mange forskjellige måter, fra rette til svært kunstneriske, men hele tiden i henhold til strenge heraldiske tradisjoner.

Også heraldiske figurer kan være utstyrt med spesielt snitt.

Vi skal videre ta for oss de mest vanlige snitt som er i bruk.

Tekstboks: Siden er under konstruksjon.
Her kommer informasjon om forskjellige snitt