Birger E Olsen

Skjolddelinger

Telefon: 930 56 191

E-post: birger@beolsen.no

© Birger E Olsen 2011

Et skjold kan bestå av en ren flate med eller uten figurer, eller det kan deles opp i flere felt som hvert enkelt er utstyrt med figurer. Noen ganger er det hensiktsmessig å beskrive felt som heraldiske figurer. Kompleksiteten av våpenet er avgjørende i så måte. De skilles allikevel normalt mellom felt og heraldiske figurer som kal leses mer om under kapitlet om figurer. Det vil si at for eks en bjelke eller en stolpe er en figur og aldri noe eget felt.

Felt er altså områder på våpenskjoldet som utstyres med figurer og tinkturer.

Skillelinjen mellom felt kan også variere. Dette kalles snitt, og du kan se mer om snitt i eget kapittel.

Tekstboks: Siden er under konstruksjon.
Her kommer informasjon om skjold og skjolddelinger