Birger E Olsen

Skjold

Skjoldet er våpenets viktigste element, og det er her selve kjennetegnet er presentert. Sammensetningen av figurer og feltinndeling og farger skal være unikt for det enkelte skjold. (Se mer om det under de påfølgende kapitler).

Skjoldet kan i mange anledninger presenteres alene, slik som by– og kommunevåpen samt militære avdelingers våpen. Det er likeså fullt mulig for alle å presenterer våpenet kun som skjold for å forenkle.

Utformingen av selve skjoldet kan variere svært uten at dette har noen som helst betydning for våpenet som sådan. Da det er den nevnte unike sammensetning av figurer, snitt og tinkturer som utgjør selve våpenet.

Utformingen av skjoldet kan som nevnt være variert. Opp gjennom tidene har skjoldfasongen endret seg i henhold til skjoldets funksjon.

Vikingene hadde for eks. runde skjold, som var praktiske til sine allsidige formål.

Fotsoldaten med lansen kunne ha stort skjold som rakk helt ned til beina, mens rytteren måtte ha et kortere skjold som var manøvrerbart fra hesteryggen, men likevel ga en viss dekning ned over beina.

Lanserytteren fikk spesielle skjold som hadde innsparret et felt hvor det var plass til lansen, og hvor skjoldet fremdeles dekket rytteren. Slike skjold ble benyttet i turneringer med lanse. Disse skjoldformene har i sin tur gitt opphav til svært fantasifulle og kunstferdige skjoldutforminger opp gjennom 17 og 18 hundre tallene.

At skjoldene mistet sin praktiske hensikt alt på 1400 tallet med innføring av kruttbaserte skytevåpen er en annen historie.

Innen heraldikken fortsatte imidlertid bruk av skjold som en svært praktisk og anvendelig måte å presentere kjennetegnet.

Nedenfor gjør vi en liten historisk reise gjennom tiden og presenterer typiske skjold fra de forskjellige epokene.

Telefon: 930 56 191

E-post: birger@beolsen.no

© Birger E Olsen 2011

Skjoldform nr 1 var typen fotsoldater brukte i det 11. århundre.

I det 12. århundre var skjoldene kortere (fig 2) mens de 100 år senere var formet som fig 3.

Nr 4 og 5 var vanlig i det 14. århundre

Nr 6 er en moderne form av nr 3 som var vanlig i det 13. århundre.

Nr 7 er fra midten av det 15. århundre, mens nr 8 er fra en periode senere i samme århundre.

Nr 9 var vanlig tidlig i det 16. århundre.

Nr 7-9 har utsparringen hvor det var plass til lansen, og disse var typiske turneringsskjold.

Nr 10 er fra det 16. århundre.

Nr 11 er fra det 16. århundre.

Nr 12 er fra det 17. århundre

Nr 13 er fra det 18. århundre

Nr 14 er fra det 19. århundre

Skjoldene kunne også være runde eller ovale. Som vi ser varierer skjoldene svært gjennom epokene.

Fra 15. århundre var det også vanlig med svært ornamentale skjold, som ville vært ubrukelig i strid eller turneringer. Det ble et skille mellom praktiske skjold og heraldiske skjold.

Uansett hvilken form som benyttes på skjoldet, er det som sakt skjoldets figurer som beskriver våpenet.

Nr 15 og 16 er dameskjold. Nr 16 er fra tidlig i det 19. århundre. Dameskjold ble framstilt som en rombe for å skille mellom stridende og ikke stridende skjold.

Eks nedenfor er det gjengitt 3 forskjellige skjold, som alle er det samme våpen.