Birger E Olsen

Motto

Telefon: 930 56 191

E-post: birger@beolsen.no

© Birger E Olsen 2011

Motto. Under skjoldet finner vi ofte et valgspråk. Det kan være skrevet på latin eller det nasjonale språk.

Tekstboks: Siden er under konstruksjon.
Her kommer informasjon om motto og utforming