Birger E Olsen

Hjelmtegn

Telefon: 930 56 191

E-post: birger@beolsen.no

© Birger E Olsen 2011

Hjelmtegn. Hjelmtegn ble brukt som et identifikasjonssymbol, slik at lederen var synlig. Hjelmtegnet kan være en gjengivelse av skjoldmerket, men kan også være et selvstendig symbol.

Tekstboks: Siden er under konstruksjon.
Her kommer informasjon om hjelmtegn