Birger E Olsen

Hjelmklede

Telefon: 930 56 191

E-post: birger@beolsen.no

© Birger E Olsen 2011

Hjelmklede.

Hjelmklede ble benyttet for å beskytte ridderen mot varme. Den ble festet over hjelmen med en vulst av tvinnet tøy. I våpensammenheng henges hjelmkledet over hjelmen, festet med vulsten og henger bak og rundt skjoldet.

Utforming

Hjelmkledet kan formes ganske fritt, fra det helt enkle klede som kun dekker hjelmen, til det kunstneriske prangende med fliker som løvverk. Det er ingen spesielle regler for dette. I noen anledninger kan kledet helt sløyfes. På en annen side er hjelmkledet med på å gjøre våpenet vakkert.

Tinkturer

Reglene for hjelmkledets tinkturer er enkle. De skal gjengi våpenets hovedfarge på utsiden, og hovedmetall på foret. Vulsten skal være gjengitt med de samme tinkturene vekselvis.

Er våpen delt i flere felt hvor hvert felt har flere tinkturer, kan hjelmkledets ene side gjenspeile et felts tinkturer, mens den andre siden et annet felts tinkturer. Farge på utsiden, og metall på innsiden eller foret. Vulsten skal gjengi alle tinkturer i samme rekkefølge som hjelmkledet. Feltene i vulsten skal vekselvis være farge og metall.