Birger E Olsen

Figurer

Telefon: 930 56 191

E-post: birger@beolsen.no

© Birger E Olsen 2011

Figurene i et skjold kan være mange og varierte. Det som er felles er at de skal kunne beskrives verbalt med faste definerte uttrykk (blasonering). Som en følge av dette må figurer som benyttes vært kjent allerede i utgangen av middelalderen.

Det finnes i hovedsak 2 forskjellige grupper figurer.

             Alminnelige figurer

             Heraldiske figurer

Vi skal se på gruppen Heraldiske figurer først.

Heraldiske figurer er geometriske inndelinger av våpenskjoldet

             Felt som skilles med spesielle snitt (Se om snittlinjer i neste kapittel

             Stolper

             Bjelker

             Strenger

 

Alminnelige figurer er avbildninger av for eks.

             Mennesker

             Dyr

             Fugler

             Planter

             Gjenstander (kjent på 1100-tallet)

             Heraldiske dyr

Figurene skal forenkles og fylle så mye av flaten som mulig, og plasseres innbyrdes slik at våpenet blir i ”ballanse” og ”courtoise” (dvs i høflighetsform).

 

Bokstaver og tekst i våpen

Prinsippet er at all tekst i våpen er forbudt. Dette henspeiler seg til mangel av lese– og skriveferdigheter i middelalderen. Og hvordan skal man beskrive tekst til en person som ikke kan lese? Bokstaver og ord blir meningsløse.

Det finnes likevel ett unntak.

Siden er under konstruksjon.

Her kommer informasjon om figurer og plassering