Birger E Olsen

Blasonering

Blasonering er de språk som beskriver våpenet verbalt. Det er et spesifikk og entydig språk som ikke skal gi noen tvil om hvordan et våpen ser ut.

Vi kan si at blasoneringen er arbeidsteksten til en heraldiker, og gjennom beskrivelsen vil han kunne gjenskape våpenet kunstnerisk.

Et skjold er delt inn i flere heraldiske områder med sine heraldiske begrep. Se figur 1.

Retninger på skjoldet er alltid fra toppen og ned og fra høyre mot venstre dersom ikke annet er angitt.

Angående høyre og venstre, er dette alltid sett fra bæreren av våpnet. Et annet begrep for høyre og venstre er henholdsvis Dexter og Sinister. Dexter er brukerens høyre og Sinister er brukerens venstre.

Er våpenet delt inn i flere felt, skal de beskrives i rekkefølgen gitt i figur 2. Se for øvrig kapitlet skjolddelinger for mer informasjon om hvodan skjold kan deles opp.

Dette språket blir benyttet på hver eneste side.

 

Telefon: 930 56 191

E-post: birger@beolsen.no

© Birger E Olsen 2011