Birger Olsen


Curriculum Vitae
Kort om meg selv

Jeg er født i 1959, gift, har 2 barn og er bosatt på Hønefoss.

Selvstendig, omgjengelig, samarbeidssøkende, helhetstenkende, ansvarsfull, ryddig, nøyaktig, faglig dyktig, kreativ og stor arbeidskapasitet. Dette er noen av de tilbakemeldinger jeg har mottatt fra tidligere kollegaer og foresatte.

Arbeidserfaring

2013 - d.d

Daglig leder i VIRST Eiendom AS. Ansvar for utvikling av selskapet, drift av eiendommer herunder utleie av kurs- og konferranselokaler. Erfaring innen eiendomstransaksjoner, markedsføring, utvikling av web-sider, føring av regnskap.

2013 - d.d

Styremedlem i sameiet Stabellsgt. 11, Hønefoss.

2004 - d.d

Selvstendig næringsdrivende. Erfaring innen undervisning, salg, regnskap. Utviklet kursopplegg for sikkerhetspersonell innen informasjonssikkerhet. Utviklet analyseverktøy for trussel-score for bedrifter. Utviklet databasert off-line krypteringsverktøy. Forelest for Funksjonshemmedes studieforbund Buskerud og -Agder i organisasjonskurs og konfliktløsning, og for Etablererkurs i sikkerhet for små bedrifter. Les mer.

2002 - 2004

Forsvarets logistikkorganisasjon/IKT. Major. Erfaring innen informasjonssikkerhet med ansvar for sambands– og datasikkerhet for hele FLO/IKT organisasjonen, hvilket innebar ca 80% av sambandsorganisasjonen, og ca 95% av kryptoorganisasjonen i hele Forsvaret. Erfaring innen strukturering og etablering av sikkerhetsorganisasjon ifm omstillingsprosesser. Opprettet ny seksjon, med tilsetting og opplæring av personell. Seksjonsleder.

2001 - 2002

Forsvarets tele– og datatjeneste. Major. Sambandsoperativ erfaring. Erfaring som sambandssikkerhetsoffiser. Leder av mottaksapparat for sambandsbestillinger i Forsvaret, med koordineringsansvar og oppfølging av bestillingene.

1998 - 2001

Nord-Hålogaland regiment. Major. Regional sambandssjef i regionen Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Erfaring innen operativ sambandsplanlegging og ledelse av sambandsseksjon. Datasikkerhetsoffiser. Utviklet databasert virksomhetsplanlegging– og ressursstyringsverktøy.

1997 - 1998

Forsvarets tele– og datatjeneste. Kaptein. Ledelse av teknisk overvåkning av Forsvarets digitale sambandskjede. Sambandssikkerhetsoffiser. Utviklet verktøy for analyse av stillingsbehov i virksomheter.

1992 - 1997

Forsvarets overkommando. Kaptein. Erfaring innen saksbehandling og som totalprosjektkoordinator for sambandsprosjekter i Forsvaret, blant annet databasert meldingstjeneste i Forsvaret.

1987 - 1992

NATO. Løytnant. Erfaring fra ledelse av– og administrativ, operativ og teknisk drift av HF-radiostasjon. Arbeidsspråk var engelsk.

1980 - 1987

Troms Landforsvar/ EK-avd/HSB. Sersjant, Fenrik, Løytnant. Diverse stillinger i kompaniforband innen samband. Seksjonssjef og troppssjef. Erfaring med Elektronisk krigføring og sambandsetterretning. Utvikling og programmering av databasert analyseverktøy. Driftsansvarlig for avdelingens radioamatørstasjon LJ2N i perioden 83-85. Underviste i siste del av perioden for voksenopplæringen i Forsvaret i Tekstbehandling.

1977 - 1979

Lagfører peilelag.

Oppsummering av arbeidserfaring

Ledelse

ca 20 år på forskjellig nivå.

Prosjektarbeid

5 år som totalprosjektkoordinator.

Sikkerhetsarb.

9 år som bedriftsrådgiver, 7 år i Forsvaret. Ytterligere ca 21 år med sikkerhetsrelatert arbeid.

Data

Avansert bruker av Word, Excel, Powerpoint. Bruker av diverse tegneverktøy. Erfaring med eldre programmeringsverktøy, samt noe nyere innen programering av nettsider (html, CSS).

Utdanning

1996

Forsvarets stabsskole, Grunnkurs

1979 - 1980

Befalskolen for Hærens Samband

1976 - 1977

Radioskolen For Hærens Samband. Utdannet Skipsradiotelegrafist kl II.

Kurs

2006 - d.d.

Gjennomført en rekke småkurs (workshop) innen salg og markedsføring.

2013 (4 t)

HMS kurs

2009 (ca 98 t)

Adwanced Leadership Training (Klemmer & Assosiates)

2008 (ca 23 t)

Personal Mastery (Klemmer & Assosiates)

2007 (18 t)

Humans Beeing More (Nikken)

2006 (20 t)

Salgskurs (Ringerike Etablersenter)

2004 - 05 (40t)

Regnskapskurs del 1 (Folkeuniversitetet)

2004 (40 t)

Etablererkurs (Ringerike Etablersenter)

2003 (2 uk)

C2W (Command, control Warfare) (NATO School Oberammergau)

2002 (2 dg)

Retorikk (Inventio)

2002 (3 dg)

Presentasjonsteknikk (Management Synergi AS)

2001 (1 uke)

Bi-SC Command and Control cource (NATO School Oberammergau)

2000 (3 dg)

Grunnkurs Datasikkerhet (FSES)

1999 (5 uk)

Kompanisjefskurs (Sambandsregimentet)

1998 (1 uk)

Cisco-rutere oversiktskurs (Skrivervik data)

1998 (8 dg)

ASO kurs (Avdelingens sikkerhetsoffiser sikkerhetskurs), (FSES)

1997 (3 dg)

FDN introduksjon (Forsvarets digitale nett, oversiktskurs), (Sambandsregimentet)

1996 (3 dg)

PRINSIX 3 (Prosjektstyringsmodell for Forsvaret, Prosjektmedarbeider), (FFS)

1995 (2 uk)

Operativ leder PC-baserte brukersystemer for meldingstjenesten i Forsvaret

1994 (1 uk)

PRINSIX 1 (Prosjektstyringsmodell for Forsvaret, Overordnet nivå), (FFS)

1992 (1 uk)

Meldingssentral oversikt og introduksjon, (Sambandsregimentet)

1991 (2 dg)

EMPP training Course (Electromagnetic puls protection), (AFNORTH Kolsås)

1987 (2 uk)

NATO communication Course (NATO school Latina)

1987 (1 uk)

Field Level Maintenance Course, (NATO School SHAPE (Zutendal))

1987 (2 uk)

Kryptokurs grad I, (Sambandsregimentet)

1987 (2 uk)

Systemutvikling, (Sambandsregimentet)

1981 (12 uk)

Troppsjefskurs, (Sambandsregimentet)

1980 (1 dg)

Kurs i Ettersøking

1979 (2 uk)

Treningsleder A

1979 (1 uk)

Kryptokurs grad II

(1 uke = ca 40 timer, 1 dg = ca 8 timer)

Interesser

Ordensarbeid

1991 - d.d

Odd Fellow ordenen, med tidligere tillitsverv blant annet som nestleder og leder i loge, samt tillitsverv i leir.

1997 - d.d

Tempelherreordenen, med tillitsverv fra 2001 - d.d som sekretær, ceremonimester, kansler og Grand Prior (leder) i det norske storprioratet.

2005 - d.d

Frimurerordenen. Ikke tillitsverv.

Heraldikk

Kompetanse innen utvikling av personlige og offentlige våpen. Egenstudier.

Genealogi

Slektsforskning.

Fotografering

Hobbybasert.


Sertifikater

Innehar sertifikat for kjøretøyer klasse A1BECEDE.

Tidligere sikkerhetsklareringer er løpt ut på tid, men jeg er klarerbar dersom påkrevet.

Skipsradiosertifikat kl II. Utløpt, men kan fornyes.

Innehar radiolisens for telegrafi og telefoni med kallesignal LA5OW.


Språk

Behersker Engelsk.


Dokumentasjon

Dokumentasjon er tilgjengelig ved relevante henvendelser.


kontakt

Skriv gjerne en melding her:

Navn:


Adresse (evt):


Telefon (evt):


E-postadresse:


Skriv din melding her:


Husk å minimum skrive inn e-postadresse eller telefon, og du vil bli kontaktet så snart som mulig.


Birger E Olsen
birger@beolsen.no
930 56 191

(c) Birger E Olsen 2013
Oppdatert apr 2016