Birger E Olsen


Forside
Generelt

Firmaet Birger E Olsen ble etablert i november 2004 og omfatter flere virksomheter. Firmaet er foreløpig etablert som et enkeltpersonsforetak.
Organisasjonsnr: 887 189 862 MVA


BEO Informasjonssikkerhet

Hjelper bedrifter med å øke fortjenesten gjennom å gi kompetanse og foreslå tiltak som bidrar til økt beskyttelse av bedriftens verdier, samtidig som at fokus kan opprettholdes på kjernevirksomheten.
Tjenesteleverandør for enkelte e-postadresser.

Kurs og forelesninger

Gjennomfører Organisasjonskurs og Konfliktsløsningskurs for frivillige-/interesseorganisasjoner. Gjennomfører også kurs innen motivasjon, mål og måloppnåelse.

Risiko- og sårbarhetsanalyser

Gjennomfører Risiko- og sårbarhetsanalyser for små og store foretak. Det være seg innen informasjonssikkerhet, eller generelle forhold som HMS eller tilsvarende.


Heraldikk

Hjelpe kunder med uforming av våpen, samt kjøre prosessen til godkjenning. Både kommuner, bedrifter og private er kunder.


Foto og design

En virksomhet som har til hensikt å hjelpe kunder med diverse design og layout - primært databasert.


Helseinvestering

Mange sliter i dag med store helseutfordringer. Gjennom Nikken, hjelper jeg mennesker til bedre helse, hjelp til så som søvnproblemer, ryggproblemer, pusteproblemer, diverse smerter, overgangsproblemer osv på en naturlig måte, uten bruk av medisiner.(c) Birger E Olsen 2013
Oppdatert august 2013